KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 64
120 00 Praha 2
tel: +420 724 33 70 95
svvcr@seznam.cz
Ing. Ladislav Sornas
Kateřina Jindrová

Ústavní soud se vyznamenal

Vážení kolegové,

cestou naši právní kanceláře jsme obdrželi usnesení Ústavního soudu ze dne 5.8.2015 č.1.ÚS 1815/15, jímž byla odmítnuta naše ústavní stížnost, a to bez nařízení jednání. To ÚS užívá, když nehodlá rozhodovat za účasti stěžovatele, čímž nedává šanci na jakékoli tvrzení proti tvrzení a tedy jakoukoli šanci obhajobě.

Osobně si myslím, že svoji roli sehrála i skutečnost, že ÚS již negativně rozhodl i v jiné výsluhové věci (odkazuje na sp.zn.ÚS 4069/14 ze dne 1. 6. 2015), která byla již i medializována a komentována v tisku Sdružením válečných veteránů.

Po věcné stránce se v našem rozhodnutí ÚS zastal Parlamentu v tom smyslu, že z hlediska zdanění může prakticky dělat všechno a ÚS vlastně potvrdil, že výsluhy jsou příjem jako jakýkoli jiný příjem a tím i neuznal jejich mimořádnou sociální funkci. Velmi účelově a nesrozumitelně zdůvodňuje ÚS tzv. legitimní očekávání. Když pominu neobyčejnou stručnost odůvodnění rozhodnutí (vlastní zdůvodnění ústavní stížnosti lakonicky ve třech bodech č. 7 až 9 ani ne na jedné normostraně), pak mě rozhodně zaráží úroveň argumentace Ústavního soudu.

SVV ČR připraví stížnost do Štrasburku k Evropskému soudu pro lidská práva. Účelové pojetí naší kauzy Ústavním soudem odporuje dosavadní judikatuře ESLP.

Ing. Ladislav Sornas

1. místopředseda SVV ČR

 

 


 VETERÁNI II - BOJ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ O DŮSTOJNOST A ZAMĚSTNÁNÍ PO NÁVRATU DO VLASTI

Sdružení válečných veteránů se obrací na personální útvary AČR, úřady hejtmanů jednotlivých krajů, na ředitele krajských vojenských velitelství a ředitele krajských poboček úřadů práce, kteří přichází do styku s válečnými veterány s prosbou

- aby při jednání s válečným veteránem předali informace o tomto projektu a možnosti, že jeho nový zaměstnavatel může být příjemcem uvedené dotace

- aby informovali potencionální zaměstnavatele, že má-li zaměstnavatel zájem o obsazení pracovního místa válečným veteránem, nabízíme spolupráci při vyhledání vhodného kandidáta, jeho proškolení či rekvalifikaci a poskytnutí dotace na nově vytvořené pracovní místo

Je třeba si uvědomit, že novodobí váleční veteráni jsou obvykle v produktivním věku, někteří z nich mají velmi dobrou fyzickou kondici a jejich zkušenosti a znalosti často přesahují možnosti civilních zaměstnanců. Například důstojníci s praxí z vypjatých ozbrojených konfliktů se velmi často obsazují na pozice krizových manažerů a poradců. Logistické, řidičské či mechanické zkušenosti jsou vítány u dopravních firem, odolnost, kondice, odvaha, vytrvalost a průbojnost v řadách policie, hasičského záchranného sboru, bezpečnostních služeb, pečlivost a svědomitost v administrativní oblasti.

Možnosti proplacení školení či rekvalifikačních kurzů umožňuje přizpůsobení konkrétního kandidáta potřebám zaměstnavatele a nabízeného místa.

Plakát - Veteráni II.

 

MmI0Y