KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 64
120 00 Praha 2
tel: +420 724 33 70 95
svvcr@seznam.cz
Ing. Ladislav Sornas
Kateřina Jindrová

Štrasburk. Evropský soud pro lidská práva. Podívejte se do mapy. Co tam asi vědí o našich právech.
Štrabsburský soud, to je samec,
soudí jen se práší,
ten má všechny paragrafy
v jedné patrontaši.

Pane Havlíčku? Co je to "právo"?

To je vůle těch, co vládnou.

A soudci?

To jsou ti, co vůli vládnoucích prosazují.....

Aha. A kde je ta "spravedlnost"?

Ta leží na zádech..

 

 

 

 


 

 


PROHLÁŠENÍ K EXODU UPRCHLÍKŮ

Prohlášení Republikového výboru Sdružení válečných veteránů České republiky

Jsme váleční veteráni České republiky. V našich řadách jsou bývalí i současní generálové, důstojníci, praporčíci a poddůstojníci, kteří od roku 1990 prošli řadou misí a na vlastní oči viděli hrůzy válek.

Není nám lhostejné, co se děje v souvislosti s exodem uprchlíků z oblastí Blízkého a Středního východu a Severní Afriky. Nechceme nečinně sledovat zbabělou střelbu na Pařížany, teroristické útoky na pasažéry civilních letadel, středověké sadistické zabíjení zajatců podřezáváním, upalováním v klecích nebo rozmetáním trhavinou.

Nechceme nečinně sledovat bezzubou nekoordinovanou politiku EU, která dosud nebyla schopna zabezpečit účinnou ochranu hranic Schengenského prostoru. Denně dochází k nekontrolovanému přesunu tisíců uprchlíků, mezi nimiž jsou i členové teroristických organizací.

V průběhu našich zahraničních misí jsme působili v regionech, kde zuřila válka. Denně jsme se střetávali se skutečnými uprchlíky před útrapami válek. Ti byli vděčni za azyl poskytnutý jakoukoli bezpečnou zemí. Pokud dnes chtějí jen do Německa, stěžují si na stravu v záchytných táborech, na určitý režim omezení pohybu, zahazují identifikační průkazy, nejsou váleční uprchlíci a měli by být odesíláni zpět do země svého původu.

Viděli jsme mnoho zmaru, bídy a krutosti a proto nám není cizí solidarita s trpícími. Přes to všechno a právě proto nesouhlasíme s trvalým a nekontrolovaným přílivem migrantů do Evropy. Tento příval nás naplňuje oprávněnou obavou, která nemá nic společného s tupou xenofobií.

Jsme pro adresnou pomoc přímo do míst, kde vznikají konflikty a kde zůstávají nejpotřebnější, kteří nemají tisíce dolarů na platby převaděčům. Jsme pro účinnou pomoc při řešení příčin a ne pouhých projevů. Jsme pro solidaritu, ale ne za cenu zničení vlastní společnosti a kultury.

Budeme plně podporovat takovou politiku vedení našeho státu, která bude požadovat důslednou ochranu a obranu vnější hranice Schengenského prostoru a odmítne systém povinných kvót přerozdělování uprchlíků. Jsme pro politiku zajištění bezpečnosti našim občanům.

V tomto duchu jsme připraveni podpořit jakékoliv rozumné kroky vlády a našich volených zástupců.

 

Jsme připraveni kdykoli poskytnout pomoc při obraně naší vlasti, České republiky.

 

V Praze den 7. 12. 2015

Republikový výbor SVV ČR

Prohlášení RV SVV ČR ve formátu *jpg

 

 

 Sněm Sdružení válečných veteránů

16.4.2016  Hlavní sál Ministerstva obrany, Na Valech, Praha 6

Motto: Budoucnost Krajských organizací SVV ČR

10:00 Slavnostní část sněmu

  • Čestní hosté -  NMO JUDr. Alena Netolická, ZNGŠ gen. Baloun, ředitelé KVV,
  • velitelé praporů plk. Való, plk. Braun, plk.Seidl
  • Vyznamenání 15 válečných veteránů ze 14 krajských organizací

12:00 Neformální setkání s armádními činiteli

13:00 Pracovní část sněmu

  • Zpráva o činnosti organizace a krajských organizací,
  • Rozpočet, plán činnosti, Diskuze a usnesení

16:00 Neformální setkání delegátů s předsedou

 

Info ke stažení 

OGIxZjM