NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Výsluha x Právní stát » Zasedání odborné komise
7. zasedání odborné komise

Dne 12. 11. 2011 proběhla VIII. schůzka odborné komise SVV ČR v restauraci Budvarka, Praha -Dejvice

program:
- hlavním bodem schůzky bylo jednání a debata s naším hostem
- stav podaných žalob
- termín další schůzky

Proběhla vyčerpávající debata o situaci v bezpečnostních sborech a sbližovaní stanovisek mezi odbornou komisí SVV ČR a zástupcem Nezávislého odborového svazu PČR panem JUDr. Tomkem.
Stav podaných žalob je od poslední schůzky konstantní, čekáme na rozjezd soudního aparátu.
Termín další schůzky odborné komise SVV ČR je 14. 1. 2011 13hod.v restauraci Budvarka Praha 6 -Dejvice.

3. zasedání odborné komise
V sobotu 30.4. 2011 proběhlo 3. zasedání odborné komise "Výsluha versus právní stát"

V hotelu československých legionářů v Praze 2, s laskavým svolením vedení Československé obce legionářské, se sešla odborná komise SVV ČR. V otevřené části jednání členové komise diskutovali s veřejností a kolegy, kteří se dostavili se svými dotazy a podněty.

 


Přítomní byli informováni o postupu proti zdanění výsluhových příspěvků:

 

  1. dne 29.4. 2011 byla podána k Městskému soudu Praha první žaloba proti státu, zastupovaného Ministerstvem obrany
  2. byly potvrzeny další 4 osoby k podání žalob. Termín podání: květen a červen 2011
  3. SVV ČR nechá vypracovat odbornou studii současného stavu odporu proti zdanění, který vytváří jednotliví členové vlastními žádostmi, stížnostmi a pod. Součástí odborné studie bude i rámcový výčet možností a vlivu jejich realizace na budoucí uplatňování doplatků po očekávaném zrušení zdanění výsluhových příplatků.
  4. Přítomní kolegové se vyjádřili k postupu proti zdanění a jednoznačně schvalují vytvoření a vlastní činnost odborné komise SVV ČR. Mezi nejzajímavější patřil příspěvek psycholožky PhDr. Marie Stolářové
2. zasedání odborné komise

 

Pro : členy SVV ČR a kolegy, kteří zaslali finanční částku na účet 2700105961/2010
Odborná komise SVV ČR dne 26.3.2011
1. Informuje: Advokátní kancelář zahájila zastupování 5ti osob (2x válečnýbveterán, voják, hasič, policista).
2. Navrhuje : Představenstvu SVV ČR rozdělit účet 2700105961/2010 z důvodu minimalizace rizika. SVV ČR souhlasí a založilo Termínovaný vklad u RB.
3. Vyzývá ke spolupráci a koordinaci aktivit:
a. Jednotlivce a skupiny, kteří podali nebo hodlají podat ????alobu.
b. Dotčené odborové organizace a občanská sdružení (sdružující vojáky, policisty, hasiče - osoby dotčené zdaněním výsluhového příplatku).?č  – osoby dot????ené zdan????ním výluhového      u).
Kontakt: svvcr@seznam.cz
4. Navrhuje: Představenstvu SVV ????R zadat AK zpracování právního rozboru
situace:
a. Jednotlivci zaslali různé žádosti dle doporučení a vzorů www.vysluhy.cz
b. Obdrželi různé zamítavé odpovědi a nebo nic.
c. Co dělat?
Cíl rozboru: Ti, kteří zaslali žádosti obdrí návrhy na další postup.
Představenstvo SVV ČR návrh akceptuje a do 14 dnů zadá objednávku AK.
Z podkladů odborné komise zpracoval:
Ing. Ladislav Sornas

 

1. zasedání odborné komise

Odborná komise SVV ČR dne 19.2.2011 vybrala advokátní kancelář JUDr. Hana Klímová & Prof. nzw. Doc. JUDr. Karel Klíma,CSc., která se specializuje na ústavní a evropské právo.

Dne 8.3.2011 byla podepsána smlouvy mezi AK a SVV ČR.

Advokátní kancelář bude zastupovat 5 vybraných žalobců (vojáků, policistů, hasičů…) v soudních sporech proti ČR.

 

Koho SVV ČR a odborná komise vybrali do „první linie soudních sporů“?

Výběrový klíč byl zvolen podle poměrného zastoupení přispěvatelů na společný účet. V současné době jsou v běhu jednání mezi AK a vybranými kandidáty na žalobce.

 

Není dobré jít s bubnem na zajíce….

Chápete, že postupy AK a „našich“ žalobců není dobré zveřejňovat? Respektujeme také naše soudy (i když je kdekdo kritizuje) a nebudeme jim bezbřehým zveřejňováním detailů komplikovat práci….

Mimo jiné, vztah mezi žalobcem a advokátem, jakož i SVV ČR a AK, je individuálním smluvním vztahem mezi těmito osobami, nelze ze strany SVV ČR a odborné komise poskytovat jakékoli informace, které by ohrozily probíhající řízení.

 

Zásadní a hlavní informace budou zveřejněny.

První dílčí cíl odborné komise byl splněn:

Účet je založen; a vaší zásluhou máme finanční zabezpečení pro právní zastupování a legální postup.

Advokátní kancelář je vybrána a věříme, že dobře!

O další činnosti budete informováni.

 

Z podkladů odborné komise zpracoval:

Ing. Ladislav Sornas

ZDBlMGI5N2