NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Výsluha x Právní stát » Ústavní soud

Možná jste zaznamenali výrok ústavního soudu, který se týká námi podané žaloby. Komentář, který zpracovali členové komise, zabývající se právními otázkami, vám předkládá Sdružení jako základní informaci.

Ve věci neústavnosti zdaňování výluhových příspěvků byly do současnosti podány 2 žaloby k Městskému soudu v Praze a 2 ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Plánována je další žaloba k Městskému soudu v Praze, která bude podána, jakmile to bude procesně vhodné.

Sdružením válečných veteránů byli jako žalobci vybráni 4 zdaňováním dotčení příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, a to rovnoměrně podle zastoupení v rámci Sdružení; konkrétně 2 bývalí vojáci z povolání, 2 bývalí příslušníci Policie ČR a 1 bývalý člen Hasičského záchranného sboru ČR.

V případě vhodnosti je SVV připraveno vybrat další zástupce „výsluhářů“ do dalších etap  „soudního boje“ o neústavnost výsluhových náležitostí, jehož by rovněž před soudem zastupovala vybraná advokátní kancelář.

Jedna z doposud podaných ústavních stížností byla nedávno odmítnuta Ústavním soudem ČR. Nutno podotknout, že se tak stalo výhradně z procesních důvodů, neboť dle názoru senátu Ústavního soudu ČR nelze ve věci brojit proti Ministerstvu vnitra ČR, který je plátcem daně, nikoliv však správcem daně, tudíž Ministerstvo nevystupuje vůči stěžovateli v pozici orgánu veřejné moci. Vybraná advokátní kancelář je sice jiného názoru, ale musí výklad Ústavního soudu plně respektovat.

Samotnou otázkou (ne)ústavnosti zdaňování výsluhových příspěvků se Ústavní soud tak doposud nezabýval.

Dle názoru SVV lze se dle daného rozhodnutí domnívat, že Ústavní soud ČR preferuje tzv. „daňovou cestu“, tudíž, aby se v dané věci při domáhání se neústavnosti zdaňování výsluhových náležitostí postupovalo podle daňového řádu, resp. aby žalovaným byl vždycky správce daně, který vystupuje vůči stěžovateli v postavení orgánu veřejné moci. Vzhledem k tomu, že „daňová cesta“ je od počátku dle názoru dle SVV jednou z možných variant dosažení prohlášení neústavnosti zdaňování výsluhových náležitostí a kdykoliv to bylo možné byla příslušná podání k soudům směřována i proti správci daně jakožto straně žalované, nic se tím nemění. SVV tak bude pokračovat v započatých sporech, jak předpokládáno.

V ostatních doposud rozběhnutých žalobách a ústavních stížnostech se čeká na reakce a další postup ze strany soudů.

 

Ing. Ladislav Sornas

NmVlNj