NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Výsluha x Právní stát » Oficiální informace SVV
STANOVISKO SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ stav žalob ve věci protiústavnosti výsluh

STANOVISKO SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
stav žalob ve věci protiústavnosti výsluh

V roce 2011 představenstvo SVV ČR realizovalo usnesení Sněmu SVV ze dne 22.1. 2011 : Aktivně se zapojit do koordinace obhajoby legitimních práv vysloužilých příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.
Byla vytvořena odborná komise SVV ČR ze zástupců vojáků, policistů, hasičů, válečných veteránů. Komisi se podařilo oslovit bývalé příslušníky ozbrojených sil a sborů a sebrat přes milión korun pro právní bitvu se Státem (lépe řečeno: současnými politiky s nenasytnou státní kasou).
Chceme prokázat u Ústavního soudu, že trik ke snížení vyslouženého příspěvku je proti naší Ústavě. Bohužel, tento boj nemohou vybojovat vojáci, potřebují advokáta a důvěru v akceschopnost soudního aparátu.

Stav žalob ve věci protiústavnosti výsluh leden 2012

STANOVISKO SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
stav žalob ve věci protiústavnosti výsluh

V roce 2011 představenstvo SVV ČR realizovalo usnesení Sněmu SVV ze dne 22.1. 2011 : Aktivně se zapojit do koordinace obhajoby legitimních práv vysloužilých příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.
Byla vytvořena odborná komise SVV ČR ze zástupců vojáků, policistů, hasičů, válečných veteránů. Komisi se podařilo oslovit bývalé příslušníky ozbrojených sil a sborů a sebrat přes milión korun pro právní bitvu se Státem (lépe řečeno: současnými politiky s nenasytnou státní kasou).
Chceme prokázat u Ústavního soudu, že trik ke snížení vyslouženého příspěvku je proti naší Ústavě. Bohužel, tento boj nemohou vybojovat vojáci, potřebují advokáta a důvěru v akceschopnost soudního aparátu.

celý článek

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nebyli lhostejní a sobečtí¨

SVV ČR vyjadřuje poděkování Odborné komisi „Výsluha versus právní stát“ za rychlou reakci a vřelý lidský přístup při organizaci potřebné pomoci pro rodinu vojáka, který padl v zahraniční misi.

Členové komise, důstojníci v záloze, policisté ve výslužbě, bývalí hasiči bez váhání prokázali, že jim nejde jen o soudní procesy o vlastní výsluhy se státem, bývalým zaměstnavatelem příslušníků ozbrojených a záchranných složek. Vlastním rozhodnutím prokázali, že jim není lhostejný osud ani těch, kteří dnes slouží státu a dostanou se do situace, kdy potřebují rychlou pomoc oni, či jejich rodiny.

Poděkování patří také všem, kteří finančně přispěli na společný fond vytvořený k úhradě potřebných právních aktivit. Ve velké většině adresně, bezvýhradně a s pochopením podpořili poskytnutí finanční pomoci rodině padlého vojáka.

SVV ČR a Odborná komise chápe, že takovéto řešení není standardní a nelze takovouto cestou řešit obdobné tragické události. Vytvoříme zvláštní Podpůrný fond, který bude primárně určen pro financování konkrétní pomoci pro zraněné příslušníky ozbrojených a záchranných složek.

Ukázali jste svým přístupem, že vám situace rodin padlých vojáků není lhostejná a že rychlá a bezpodmínečná pomoc je nanejvýše potřebná.

Klobouk dolů ...

Poprvé v novodobé historii se spojili bývalí vojáci, policisté, hasiči a ostatní složky, aby nechali prověřit ústavnost nově přijátého zákona z dílny současné vlády.

Nedotknutelnost rozhodnutí ministrů a hlasování poslanců parlamentu a senátu zhodnotí nezávislé soudy.

Veteránům jde o upevnění důvěry v obecné právo, ve vlastní stát bez ohledu na časté střídání vlád...

Klobouk dolů před aktivitami a úsilím válečných veteránů, vojáků, policistů a hasičů.

Dokázali mezi sebou vybrat milión korun na právní zastupování a cestou SVV ČR zaplatit legální cestu k vyjádření nesouhlasu se zákonem, kterým se mění "pravidla" dávno poté, kdy "služba pro vlast" byla završena...

Zprávy pro členy SVV ČR a kolegy, kteří zaslali finanční částku na účet 2700105961/2010

  1. Informace č.1 ze dne 23.3.2011
  2. Informace č.2 ze dne 26.3.2011

Dne 26.3.2011 proběhlo zasedání komise SVV ČR, zřízené k řešení problematiky výsluh. Na základě doporučení představenstvo SVV ČR zřídilo termínovaný vklad u RB ke snížení rizika plynoucího z deponování celé částky u jednoho bankovního ústavu.

Transakce je zdokumentována na výpisu u FIO banky. Je zřízen Termínovaný vklad ve výši 500 000,- Kč uRB na účtu č. 1815267001/5500

 

MTBhMz