NOVINKY

arr3S velkou lítostí oznamujeme.  S hlubokou lítostí oznamují všem kolegům smutnou zprávu.   Dne 4.11. 2017 zemřel pplk. v.v. Ing....

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 64
120 00 Praha 2
tel: +420 724 33 70 95
svvcr@seznam.cz
Ing. Ladislav Sornas
Kateřina Jindrová

PROJEKT "ZAMĚSTNANOST"

VETERÁNI II. - BOJ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ O DŮSTOJNOST A ZAMĚSTNÁNÍ PO NÁVRATU DO VLASTI

Sdružení válečných veteránů se obrací na personální útvary AČR, úřady hejtmanů jednotlivých krajů, na ředitele krajských vojenských velitelství a ředitele krajských poboček úřadů práce, kteří přichází do styku s válečnými veterány s prosbou

- aby při jednání s válečným veteránem předali informace o tomto projektu a možnosti, že jeho nový zaměstnavatel může být příjemcem uvedené dotace

- aby informovali potencionální zaměstnav atele, že má-li zaměstnavatel zájem o obsazení pracovního místa válečným veteránem, nabízíme spolupráci při vyhledání vhodného kandidáta, jeho proškolení či rekvalifikaci a poskytnutí dotace na nově vytvořené pracovní místo

Je třeba si uvědomit, že novodobí váleční veteráni jsou obvykle v produktivním věku, někteří z nich mají velmi dobrou fyzickou kondici a jejich zkušenosti a znalosti často přesahují možnosti civilních zaměstnanců. Například důstojníci s praxí z vypjatých ozbrojených konfliktů se velmi často obsazují na pozice krizových manažerů a poradců. Logistické, řidičské či mechanické zkušenosti jsou vítány u dopravních firem, odolnost, kondice, odvaha, vytrvalost a průbojnost v řadách policie, hasičského záchranného sboru, bezpečnostních služeb, pečlivost a svědomitost v administrativní oblasti.


OTU3MjA3Z