NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Informace z krajů / Zápis schůze 9.12.2014

Dne 9. prosince 2014 proběhla výroční členská schůze středočeské organizace SVV.

 

V úvodu přivítal předsedu SVV ČR MUDr. Pavla Budinského a místopředsedu sdružení Ing. Ladislava Sornase (členy naší KO SVV Stč.K) a všechny přítomné.

 

Zprávu o činnosti výboru, zprávu o finančním hospodaření a plán na rok 2015  přednesl v zastoupení předsedy S. Švídek.

 

K přednesenému materiálu se vyjádřil místopředseda SVV ČR Ladislav Sornas, který ve svém vystoupení doplnil informace o práci představenstva SVV ČR.

 

Dobrý počin byl program „Veteráni zpět do práce“, kde se za minulý rok podařilo umístit 53 našich členů (7 ve Středočeském kraji). Program byl úspěšný i přesto, že zaměstnavatelé dostali zaplaceno až tehdy, kdy po potřebné rekvalifikaci skutečně místo naším veteránem obsadili. Také v roce 2015 bude podobný program pokračovat a bude zaměřen i na ty veterány, kteří budou opouštět armádu po splnění závazku, budou vědět o datu odchodu a budou mít možnost se na nové místo v civilu připravit/rekvalifikovat již předem.

 

Ve stručnosti seznámil přítomné i o stavu soudních sporů, které vede SVV ČR ohledně zdanění výluhových příspěvků. Členy SVV bylo založeno konto, kde se rychle nashromáždil 1. mil Kč. Byla vytvořena komise a byly vybrány případy napříč spektrem postižených: voják, policista, hasič, příslušník vězeňské služby a tato podání byla dána k ÚS ČR. 2 případy ÚS vrátil zpět, 3 jdou na MS Praha, pokud budou žaloby zamítnuty, postoupí na Nejvyšší správní soud a pokud ani tam neuspějeme, půjde celá záležitost do Štrasburku, kde by mohla být šance na úspěch.

 

Plán na rok 2015 byl zpracován výborem KO SVV Stč.K v duchu podobném jako v roce 2014. Naší hlavní krajskou akcí je tradiční již XII. Setkání bývalých voj. pozorovatelů OSN/OBSE v Komorním Hrádku v říjnu 2015. Jinak se předpokládá a plánuje spoluúčast na pietních akcích dále na akcích, které organizují ostatní KO SVV a spoluúčast na projektu ZAMĚSTNÁNÍ PRO VV.

 

Zásadní informaci podal místopředseda sdružení Ladislav Sornas Sněm bude 18. 4. 2015 v Praze.

 

Přítomnými členy byl zvolen výkonný výbor pro další období v tomto složení:

Karel Hrůza          – předseda

Stanislav Švidek   – fin.hospodář

Miroslav Marek    – jednatel

Martin Brynych    – člen výboru

Jaroslav Slováček – člen výboru

 

Dále byli schváleni kandidáti na republikový sněm SVV a návrhy na ocenění.

 

V rámci různého byly předloženy a dány k dispozici formuláře k projektu zaměstnanosti VV a formuláře/žádanky na zdravotní vyšetření novodobých VV, které je možné absolvovat ve FN Motol.


YjNkMGE0MG