NOVINKY

arr3Plán SVV ČR na rok 2018Plán byl zpracován z podkladů Krajských organizací a současně dodržena kontinuita pietních akcí na... arr3Nová doručovací poštovní adresaSVV ČR zrušilo PO Box 64 na poště v Praze 2. Nikdo tam nechtěl jezdit pro poštu....a mimochodem, kdo...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
tel: +420 724 33 70 95
svvcr(a)seznam.cz
MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA - předseda
Ing. Ladislav Sornas - 1.místopředseda

Informace z krajů / Náhradní VČS SVV Stč. kraje

Nazdar veteránky a veteráni,

úvodem bych chtěl poděkovat těm, kteří se zúčastnili VČS SVV Stč. kraje  30. 11. 2015   v DAPu (na kulaťáku) v Praze. Jednalo se o důležitou schůzi, před sněmem SVV ČR který se bude konat 16.4.2016 v Praze, ale vzhledem k tomu, že schůze nebyla usnášení schopná, výbor SVV Stč.kraje v souladu s Obč.zák. o spolcích svolává na 11. ledna 2016 náhradní VČS SVV Stč. kraje, kde už není limitována % účast.

Program schůze bude se stejným obsahem jako byl navržen na 30. 11. 2015.

Program schůze:

1.      Zahájení

2.      Zpráva o činnosti

3.      Zpráva o fin. hospodaření

4.      Volba delegátů na sněm SVV ČR 16. 4. 2016

5.      Plán SVV Stč.kraje  na r. 2016

6.      Aktuální situace v České republice a Evropské unii ve vztahu k současné uprchlické vlně.

7.      Diskuse

8.      Návrh usnesení

9.      Závěr

Prosím o potvrzení účasti či neúčasti na jednání.

Na závěr Vám všem chci popřát krásné a spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2016.

S pozdravem

předseda SVV Stč.kraje

Karel Hrůza

v zast.  St. Švidek


MzIyMz