NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Informace z krajů / Usnesení VČS 2016

Usnesení

VČS KO SVV Stč. kraje

ze dne 5. 12 2016

 

VČS KO SVV StčK na základě projednání jednotlivých bodů programu:

A) Schvaluje:

1. Zprávu o činnosti KO SVV a zprávu o finančním hospodaření

2. Zprávu o finančním hospodaření

3. Plán práce KO SVV a finanční rozpočet na r. 2017

4. Delegáty na republikový sněm SVV ČR dne 8. 4. 2017

ve složení:

Karel Hrůza – předseda KO SVV Stč.kraje

Stanislav Švidek – místopředseda, hospodář

-          Roman Kašpar

-          Vladmír Braun     : kandidát do volební komise

-          Lubomír Šmehlík : kandidát do návrhové komise

 

Dále schvaluje náhradníky na sněm:

-           Jiří Simon

-           Jaroslav Syrůček

 

B) Bere na vědomí :

  1. 1. Informaci i přípravě PPoNVV a zájem o práci TP pro NVV.

Pro práci TP z přítomných účastníku schůze nikdo neprojevil zájem.

2. Složení výboru KO SVV na další období:

 

Karel Hrůza          – předseda

Stanislav Švidek   – místopředseda, fin.hospodář

Miroslav Marek    – jednatel

Martin Brynych    – člen výboru

Jaroslav Slováček – člen výboru

C) Ukládá:

1) Zpracovat dokumenty z VČS do el. podoby a zveřejnit na stránkách SVV ČR

Termín: do 15. 12. 2016                                Zodpovídá: St. Švidek, Martin Brynych

2) Výboru KO SVV provést kontrolu členské základny a členy, kteří nemají zaplaceny členské příspěvky za poslední tři roky převést do depozitu neplatičů a seznam odeslat na SVV ČR ke schválení.

Termín: do konce února 2017                       Zodpovídá: Předseda KO SVV Stč.kraje

Návrhová komise:

 

Předseda:  Jiří Simon

Členové:   Martin Brynych

Jaroslav Slováček


NTViYzVj