NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Informace z krajů / Liberecký kraj

11. 11. 2011 - Den válečných veteránů

 Přátelé váleční veteráni,

dne 11. listopadu 2011 proběhly v Liberci jako již každoročně oslavy významného dne České republiky, Dne válečných veteránů. Oslavy byly zahájeny slavnostním nástupem příslušníků 31. brchbo v kasárnách 6. října letos snad poprvé bez účasti nejvyšších místních politických představitelů - hejtmana Libereckého kraje nebo primátora města Liberce. Velitel brigády při této příležitosti odměnil Pamětními odznaky a kázeňskými odměnami řadu vojáků, kteří v hodnoceném období dosahovali nejlepších výsledků. Rovněž popřál mnoho úspěchů a bezpečný návrat 12. protichemické jednotce, která zakrátko odjede do Afgánistánu.

Slavnostní den pokračoval za nádherného slunečného počasí na hřbitově v Ruprechticích, kde proběhl pietní akt kladení věnců a květin u památníku padlých. Oslavy byly ukončeny neformálním setkáním všech zúčastněných v prostorách vojenského klubu, kde jsme měli možnost si povídat a vzpomínat.

 Krajský výbor SVV ČR Libereckého kraje


14. 9. 2011 Sportovní večer v Liberci

Dne 14. září se konal v libereckém Babylonu bowlingový turnaj válečných veteránů. V naprosto pohodové atmosféře jsme se v celkovém počtu sedmi statečných, pokoušeli skoro o nemožné – jedním hodem shodit všech deset kuželek. I když se to nedařilo, přesto jsme si užili krásný večer.

O zpestření večera se postarali Míra Jech a Zdeněk Šťastný, kteří s sebou přivezli pana Vratislava Hůrku. Pan Hůrka byl fotografem prvních misí UNPROFOR. Po náročném turnaji jsme tak mohli zavzpomínat na ty krásné časy, které se už asi nevrátí.

Autor: Jarda Procházka KO SVV Liberec


27. 10. 2011 - Slavnostní večer hejtmana Libereckého kraje 

 Vážení přátelé váleční veteráni, 

je naší milou povinností Vás informovat, že hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler pozval zástupce našeho Sdružení válečných veteránů společně se zástupci dalších společenských a kulturních organizací, představitelů ozbrojených složek, Hasičského záchranného sboru a jiných na 6. slavnostní večer u příležitosti státního svátku 93. výročí vzniku samostatného Československého státu. Součástí slavnostního večera bylo předání „Poct hejtmana Libereckého kraje“ šesti významným osobnostem kraje.

Slavnostní večer proběhl v předvečer státního svátku 27.října v nádherných prostorách Severočeského muzea v Liberci.

 Krajský výbor SVV ČR Libereckého kraje

 

 

16.4.2011 - Setkání příslušníků Československého protichemického praporu Saúdská Arábie 1990

 16. dubna 2011 proběhlo setkání příslušníků protichemického praporu v Saudské Arábii a příslušníků ostatních asijských operací. Navazovalo na velice úspěšný IV. ročník Memoriálu ppor. Petra Šimonky.

Něco o právě proběhlém setkání:

 Vážení přátelé,

Přesto, že každoročně vyvíjíme obrovské úsilí při kontaktování všech zainteresovaných (mailem, písemně nebo telefonicky bylo kontaktováno 92 lidí, z toho pouze 21 lidí potvrdilo pozvánku, ostatní ani neuznali za vhodné reagovat). Bohužel se 24 mailových adres vrátilo jako nedoručitelných. Z toho, co bylo právě uvedeno by se mohlo zdát, že se úsilí minulo účinkem, opak je pravdou.

Setkání proběhlo za nádherného počasí. Na půdě klubu kasáren nás krásně přivítal velitel 31. brchbo Liberec plk. gšt. Ing. Miroslav Knopp a připomněl kontinuitu naší mise se současnými úkoly, které brigáda plní dnes. Krátké přivítání přednesl také ředitel Krajského vojenského velitelství v Liberci plk. Ing. Josef Kulovaný. Samozřejmě nás všechny přivítal místopředseda SVV ČR Ing. Ladislav Sornas.

Kromě prohlídky muzea chemického vojska měli účastníci setkání možnost nahlédnout do libereckých podzemních prostorů za zasvěceného komentáře Ing. Miluše Charyparové.

Večer jsme měli možnost se setkat v Centru Babylon, kde nám sponzor Memoriálu zajistil bezplatně dvě dráhy bowlingu a kde jsme si vyzkoušeli svoje koulařské umění.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili. Současně chceme poděkovat veliteli 31. brchbo Liberec plk. gšt. Ing. Miroslavu Knoppovi za pomoc s přípravou akce v areálu kasáren a zajištěním dopravy po Liberci. Zvláštní poděkování patří mjr. Ing. Pavlu Jakoubkovi a vrchnímu praporčíkovi Martinu Gajancovi, kteří vše, co souviselo s naší akcí  dotáhli do zdárného konce.


 15.4.2011 - IV. ročník střelecké soutěže Memoriál ppor. Petra Šimonky

V pátek 15. dubna 2011 se uskutečnil již IV. ročník střelecké soutěže - Memoriál Petra Šimonky.

Vážení přátelé veteránského hnutí,

je naší milou povinností Vás poinformovat o právě uskutečněné společensko-sportovní akci. Jde o  IV. ročník Memoriálu ppor. Petra Šimonky, který vešel kladně do povědomí veřejnosti. Dnes již nemusíme výrazně připomínat, že ppor. Petr Šimonka byl první obětí novodobých dějin AČR. Na jeho počest je organizována střelecká soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z 9 mm pistole Pi-vz.82 a samopalu Sa-vz.58 o putovní pohár Sdružení válečných veteránů Libereckého kraje. Tuto skutečnost připomněli hosté při zahájení klání.

Také letos soutěž proběhla 15.4. na střelnici Sportovně střeleckého klubu v Semilech jako součást Setkání příslušníků 1. čs. samostatného protichemického praporu v Saudské Arábii a účastníků ostatních pouštních operací. Soutěž byla organizována ve třech střeleckých kategoriích:

 • Kategorie A – váleční veteráni (držitelé osvědčení dle zák. č. 170/2002 Sb,)
 • Kategorie B – ozbrojené složky
 • Kategorie C – civilní složky

Memoriál pořádá Sdružení válečných veteránů ČR - Liberecká krajská organizace ve spolupráci s 31.brchbo Liberec, Krajským vojenským velitelstvím Liberec, jednotou ČsOL - jednota Jablonec nad Nisou a Sportovně střeleckým klubem Semily. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Bc. Stanislav Eichler. Soutěže se zúčastnili hosté:

 • místostarostka města Semily p. Lena Mllejnková
 • radní Krajského úřadu Libereckého kraje p. Pavel Petráček, Ing. Jaroslav Podzimek a Zdeněk Bursa
 • členka představenstva Sdružení válečných veteránů ČR Bc. Kateřina JINDROVÁ
 • předseda Svazu vojáků v záloze ČR Ing. Jan BADA
 • předseda Jizerské oblasti Svazu vojáků v záloze Ing. Miroslav Hanzlík

Dále byli přítomni zástupci spolupracujících organizací, bez kterých by organizace akce byla výrazně složitější a kterým za jejich pomoc patří upřímné poděkování: 

 • velitel 31. brchbo plk. gšt. Ing. Miroslav Knopp
 • ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec plk. Ing. Josef Kulovaný
 • zástupce SSK Semily MUDr. Jaroslav Vilím a Jiří Vanický

Veliké poděkování patří také všem našim sponzorům, kteří se akce zúčastnili. Napomohli, aby nejlepší střelci a střelecká družstva mohli být odměněni množstvím hodnotných cen: 

 • Centrum Babylon Liberec
 • soukromý pivovar Svijany
 • Kooperativa Jablonec n. Nisou
 • Krajský úřad Libereckého kraje

S velkým zájmem se setkaly besedy s válečnými veterány (pplk. vz. Jaroslavem Kulíškem a pplk. Karlem Navrátilem) na téma jejich působení v zahraničních misích a ukázka historických zbraní předvedená Muzeem obrněné techniky na Smržovce.

 Samozřejmě s poděkováním nesmíme zapomenout také na ty, kteří se starali o naše pohodlí.

 Za vynikající přípravu stravování děkujeme: Lence Sedláčkové, Ivaně Hlavové, Terezce Sedláčkové, Vladimíru Noskovi a Zbyňkovi a Hance Kvíčalovým, Marcele a Kentovi Fettroll.

 Za vzorné vyhodnocení terčů děkujeme: zejména Miloši Vnoučkovi, Miroslavu Hanzlíkovi, Miloši Klackovi, Jiřímu Klápštěmu, Dr. Jaroslavu Harmanovi a Ivetě Adamové.

Za skvělé řízení soutěže děkujeme: Ladislavu Švitorkovi, kpt. Jaroslavu Prudilovi, příslušníkům 31. brchbo Liberec, příslušníkům aktivních záloh Liberec.

Za příkladný přístup při grilování a šíření zlatavého moku děkujeme: Ing. Ivo Radeckému, Vladimíru Šmejcovi, Vladimíru a Vladimíru Noskovým a Petru Havrdovi.

Za vzornou logistickou podporu děkujeme: Jaroslavu Vilímovi, Václavu Kroupovi a Jiřímu Vanickému.

Memoriálu se letos zcela vyjímečně zúčastnilo „pouze“ 39 tříčlenných družstev (válečných veteránů, vojáků v činné službě, aktivních záloh, policie ČR, městské policie, vězeňské služby, HZS, klubů vojenské historie, klubů vojáků v záloze, SSK, AVZO, orgánů st. správy a samosprávy, sponzorů,...). Za zpočátku zataženého počasí jsme posléze všichni strávili velice příjemný a v jeho závěru i slunečný den.

Putovní pohár válečných veteránů získalo družstvo „Veteráni Jindřichův Hradec“ ve složení šrtm. vz. David Hejlíček, šrtm. vz. Tomáš Fedra a pplk. vz. František Toman. Družstvo Válečných veteránů Liberec z pořádající organizace ve složení pplk. vz. Karel Krátký, pplk. vz. Jaroslav Procházka a mjr. vz. František Kyselka skončilo druhé.

Celkově bylo nejlepší družstvo Klubu vojáků v záloze Liberec 1 ve složení Karel Trost, čet. vz. Miroslav Hanzlík a Miloš Vnouček.

Nejlepší střelec v kategorii válečných veteránů byl Karel Krátký z liberecké veteránské organizace, nejlepší střelec v absolutním pořadí z pistole a součtu pistole a samopalu byl Stanislav Voříšek ( KVZ KŽ K. Dvůr), nejlepší střelec v absolutním pořadí ze samopalu byl Jaroslav Procházka (Váleční veteráni Liberec).

Výsledková listina je ZDE


Střelecké družstvo Liberec

 

Mezinárodní střelecký víceboj Poznaň 2011

Ve dnech 16. – 18. září 2011 proběhl v polské Poznani XIV. ročník Mezinárodní střelecké soutěže vojáků v záloze zemí NATO. Za účasti 57 čtyřčlenných družstev z osmi členských států družstvo válečných veteránů ve složení Karel Krátký, Jarda Procházka, Lidka Hájková a Petra Černá ve své kategorii zahraničních účastníků obhájilo loňské prvenství.

Střelecká soutěž je pojata velice velkoryse. Střílí se ze sedmi typů zbraní: karabina Beryl, odstřelovací puška Dragunov, kulomet KmPK, samopal PPŠ, PM98 Glauberyt, pistole VIST a malorážka Kbks. Organizátoři se skvěle zhostili svých povinností.

 

Memoriál gen. Ing. Karla Mrázka

 Dne 22. září proběhl již 15. ročník tradičního Memoriálu gen. Ing. Karla Mrázka. Za stabilně krásného počasí se družstvo Válečných veteránů ve složení Karel Krátký, Jarda Procházka a Richard Michna umístilo v I. kategorii na 3. místě.

 

 

 

 

 

 Pohár Marie Ljalkové

 Dne 1. října 2011 proběhl pod záštitou Československá obec legionářská - Jednota Jihomoravského kraje, Jednota ČsOL Valtice, Jednota Brno I. III. ročník střelecké soutěže jednotlivců o „Pohár Marie Ljalkové“ a memoriálu „Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z různých druhů pistolí. Družstvo Válečných veteránů ve složení Karel Krátký, Jarda Procházka a Oldřich Přecechtěl obhájilo loňské druhé místo v kategorii družstev. V kategorii jednotlivců zvítězil Karel a získal putovní pohár, Oldřich byl druhý a Jarda třetí.

Organizátor akce Karel Černoch měl soutěž vzorně zabezpečenu. V krásném prostředí střelnice AWIW Brno a za krásného počasí jsme všichni strávili příjemné dopoledne.

Memoriál mjr. Bohumila Vávrů a ppor. Václava Martínka

 Dne 8. října 2011 proběhl III. ročník střelecké soutěže ve střelbě z pistole a samopalu Memoriál mjr. Bohumila Vávrů a ppor. Václava Martínka. Memoriál organizuje ČsOL Jindřichův Hradec, Jednota Stanislava Berana. Družstvo Válečných veteránů ve složení Karel Krátký, Jarda Procházka a Petr Maleninský ve své kategorii válečných veteránů s velkým náskokem zvítězilo. Karel navíc celkově zvítězil ve střelbě z pistole.

V krásném areálu střelnice Dolní Skrýchov za sice mizerného počasí, jsme si užili hlavně střelbu ze samopalu. Střílely se všechny polohy – vleže, vestoje a vkleče.

 


MWU0Y2MzZm