NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Informace z krajů / Hlavní město Praha

20.10.2011 - opustil nás

plk.Ing. Miloslav Čech.

Věnujme mu tichou vzpomínku.

 


30.6.2011 - Oslavy Dne ozbrojených sil

Ve čtvrtek 30. června 2011 se uskutečnil na Vítkově slavnostní nástup ke Dni Ozbrojených sil. I my jsme položili věnec ke hrobu Neznámého vojína k uctění památky vojáků padlých v zahraničních operacích.
16.6.2011 - Vystoupení předsedy MUDr.Pavla Budinského v pořadu Máte slovo

MUDr.Pavel Budinský byl pozván do pořadu Michaely Jílkové a zůčstnil se diskuze na téma Kam kráčíš armádo. Doporučujeme věnovat několik minut tomuto pořadu. Je zajímavé vyslechnout si názory diskutujících. Přesvědčíl vás ministr obrany, že ví kam s armádou kráčí?? Věříte, že peníze jsou vynakládány smysluplně? Jsou vojáci zabezpečeni a je správné snižovat náklady na "to nejcenější co armáda má"? http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/ Diskuze vedené na Facebooku (kromě hloupých výkřiků) odráží názory vojáků i běžné veřejnosti.... https://www.facebook.com/profile.php?id=1462963281#!/group.php?gid=118283092811


 

 

Dne 31.5.2011 padl v Afghánistánu další náš kamarád...

Se smutkem jsme vyslechli zprávu MO. Dne 31.5.2011 při plnění služebních úkolů v Afghanistánu padl rtm. R.V. Zraněni byli další dva příslušníci jednotky 73.tpr OMLT.
Odborné Komise SVV ČR, která koordinuje činnost bývalých příslušníků ozbrojených složek, vojáků, válečných veteránů, policistů, hasičů a příslušníků vězeňské služby v otázce zdanění výsluhových příplatků jednohlasně schválila finanční pomoc přítelkyni a synovi padlého rtm. R.V. Dne 3.6.2011 Představenstvo SVV ČR návrh schválilo a okamžitě realizovalo. Zaslanou finanční částku chápeme jako výraz úcty a minimální pomoci pozůstalým po kamarádovi, který plnil své služební úkoly v dalekém Afghánistánu a se ctí padl. Děkujeme že jste naši pomoc přijali, víme, že nedokáže zmírnit vaší bolest, ale věřte že jste nezůstali sami. Odkazy:

 

 


 

 

28.5.2011 - Mezinárodní den příslušníků mírových sil OSN


Při příležitosti Mezinárodního dne mírových sil OSN uctíváme památku mužů a žen, kteří přišli o život ve službě pod vlajkou OSN. Sdružení válečných veteránů ČR uspořádalo vzpomínkovou slavnost - Slavnostní akt s položením věnců u "Památníku zahraničních vojáků" na Vítězném nám. v Praze 6, na prostranství před budovou Generálního štábu AČR dne 28.5.2011. 29. květen - Mezinárodní den mírových sil je věnován všem účastníkům současných i minulých mírových operací OSN. Také si připomínáme památku všech, kteřá položili své životy ve jménu míru. 29. května 1948 vznikla  na základě Rezoluce č. 50RB OSN první mírová mise OSN - UNTSO (UN Truce Supervision Organisation). Jejím hlavním cílem bylo poskytnout strukturu vojenského velení pro mírové síly na Blízkém východě z důvodu sledování a udržování příměří. V případě nutnosti pak asistence stranám DOHOD O PŘÍMĚŘÍ - tj. Izraeli, Sýrii, Jordánsku a Egyptu) v dohledu na uplatňování a dodržování podmínek uvedených dohod. 11. prosince 2002 Valná hromada OSN stanovila toto datum jako Mezinárodní den mírových sil, který je ve světě držen od roku 2003.
Soubory ke stažení: Poselství Generálního tajemníka OSN

 


 28.2.2011 - Operace Pouštní bouře a Pouštní štít

V těchto dnech si připomínáme 20. výročí pozemní operace za osvobození Kuvajtu, která se uskutečnila ve dnech 24.-28.2. 1991, jako součást operace spojenců pod vedením USA "Pouštní bouře". Této operace se zúčastnili příslušníci čs. protichemického praporu, kteří poskytovali chemické zabezpečení dvěma prvosledovým saudsko-arabským brigádám.
 
   
 

Archiv roku 2010


 

10.12.2010 - SOUČÁST ARMÁDY NA KTEROU JE SPOLEHNUTÍ

Datum: 10.12.2010; Publikace: www.army.cz; Autor: Miroslav Šindelář

Slavnostní setkání s hlavními funkcionáři ministerstva obrany, které se koná pravidelně na konci roku u příležitosti vyhodnocení činnosti Sdružení válečných veteránů České republiky za uplynulý rok, se letos uskutečnilo 
10. prosince.

V Hlavním sále ministerstva obrany přivítali účastníci celorepublikového setkání válečných veteránů - příslušníků novodobých zahraničních misí - mezi sebou náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbatu, prvního zástupce náčelníka GŠ AČR generála Miroslava Žižku, představitele veřejného života a zástupce spolupracujících veteránských organizací.

V předsednictvu také zasedli první velitel naší novodobé zahraniční jednotky v Perském zálivu plukovník Ján Valo a generál Rostislav Kotil, který velel českým vojákům v misi UNPROFOR na Balkáně. „Aktivní příspěvek novodobých válečných veteránů ke zvýšení úrovně mezinárodní bezpečnosti znamená nejen další velmi pozitivní zviditelnění České republiky, ale také posílení její důvěryhodnosti a vlivu. Vysoce si vážím vaší práce a vašeho příkladného úsilí, s nímž jste vzorně a na vysoké profesionální úrovni, bez ohledu na reálné nebezpečí, které je v misích všudypřítomné, reprezentovali při výkonu své služby Armádu České republiky i svoji vlast,“ řekl v projevu náměstek Michael Hrbata.


Generál Miroslav Žižka ocenil skutečnost, že novodobí veteráni, účastníci zahraničních misí a riskantních operací, reprezentují mladší generaci, která je pokračovatelem tradic naší armády.“Úkoly, které stály před vámi jste vždy splnili na výbornou,“ konstatoval první zástupce náčelníka GŠ AČR. Místopředseda Sdružení válečných veteránů podplukovník Ladislav Sornas představil činnost této dobrovolné organizace, která se stává pokračovatelem legionářských tradic.
Uvedl, že jejími prioritami je nejen to, že chce být součástí současné české armády, na kterou je spolehnutí, ale chce také předávat své zkušenosti a usilovat o to, aby se na skutky, které novodobí veteráni učinili, nezapomínalo. To úzce souvisí s vytvářením podmínek pro patřičnou péči o ty, kteří neměli to štěstí a vrátili se z misí mnohdy s podlomeným zdravím, či se dostali po návratu do složitých životních situací. „Snažíme se pomáhat nejen kamarádům, kteří na tom nejsou zdravotně dobře, ale jsme i ve spojení s pozůstalými po vojácích, kteří v misích položili svůj život. I nadále platí, že smyslem naší práce je podporovat ty, kteří to potřebují,“ uvedl podplukovník Sornas. Při setkání převzal za práci ve prospěch sdružení a za propagaci dobrého jména Armády České republiky na veřejnosti major Jiří Vrtný bronzový kříž SVV. Podplukovníci Rostislav Cimerman, Ivan Maurery a Jakub Matulík obdrželi pamětní medaile SVV ČR. Vojenské letecké základně v Náměšti nad Oslavou, Vojenské střední škole a Vojenské odborné škole v Moravské Třebové i Vojenské ochranné službě Vojenské policie předal místopředseda Ladislav Sornas děkovné dopisy.


11.11.2010 - Česká společnost si novodobých válečných veteránů váží stále málo

Přinášíme článek převzatý z www.army.cz

Nejvyšší státní představitelé si dnes v Národním památníku na Vítkově připomněli Den veteránů. Ministr obrany Alexandr Vondra při této příležitosti také jmenoval devět válečných veteránů do vyšších hodností.

„Myslím si, že demokratický stát musí umět vzdát hold těm, kdo padli v boji za svobodu a státnost,“ konstatoval Alexandr Vondra. To, že si Česká republika Den veteránů připomíná až od roku 2001, ale považuje za veliký dluh. „Komunisté přervali historickou paměť a my ji musíme oživit. Já to sám cítím – už týden nosím makový květ na saku a denně se mě třicet, čtyřicet lidí ptá, co to je.“ Den veteránů vzpomíná na oběti všech válečných konfliktů, včetně těch novodobých. Podle Vondry si česká společnost vojáků, kteří prošli misemi v zahraničí nedávno, váží stále málo. „Deficit je tu zřetelný, a já chci, aby v tomto ministerstvo obrany činilo daleko více, protože veterány jsme měli, máme a pokud budeme svobodu bránit i v budoucnu, také budeme mít. (...) Teď například vedeme diskusi o tom, abychom měli k dispozici třeba i léčebny pro dlouhodobě nemocné veterány.“ Celý článek najdete po kliknutí zde

 


 

11.11.2010 - Výzva senátorkám a senátorům ve věci zdanění výsluhových náležitostí

Od: předseda prezidia SOV Komu: epodatelna@senat.cz Předmět: Výzva senátorkám a senátorům ve věci zdanění výsluhových náležitostí Datum: 11.11. 2010, 10:18 - dnes v 10:18

Važená paní senátorko,
Vážený pane senátore,


věřím, že na Vaší 25. schůzi, která začíná zítra – tedy jeden den po Dni válečných veteránů – nedáte mnohým válečným veteránům „dárek“ v podobě prohlasování protiústavního zdanění výsluhového příspěvku, které je součástí senátního tisku č. 366 (novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Konkrétní důvody, pro které - nejen já - považuji zdanění výsluhového příspěvku za protiústavní, jsou uvedeny v přílohách k tomuto emailu a obecně jsou pak shrnuty v preambuli FB skupiny „Výsluha versus právní stát“ - http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545 (záložka "Informace").
Uvedené zdanění 15% srážkovou sazbou se však netýká pouze válečných veteránů, ale i několika desítek tisíc vysloužilých i aktivních vojáků, policistů, celníků, hasičů, celníků, příslušníků vězeňské služby, justiční stráže, BIS a ÚZSI. Tedy všech, kteří se bezprostředně podíleli a podílejí na zajišťování bezpečnosti České republiky při zajišťovánání její svrchovanosti a územní celistvosti, při ochraně jejích demokratických základů, při ochraně životů, zdraví a majetkových hodnot.
Vážené senátorky, vážení senátoři, buďte, prosím, uvážliví při Vašem hlasování o novele daňového zákona a nepřipusťte ohrožení principu právní jistoty, principu ochrany nabytých práv, principu nepřípustnosti retroaktivity, principu zákazu diskriminace a principu dodržování zásady „pacta sunt servanda“ ve vztahu veřejné moci k občanovi, tedy osvědčených právních principů, které jsou podstatnou náležitostí demokratického právního státu.

S poděkováním a úctou

Josef TOMEK
předseda prezidia SOV – www.sov-info.estranky.cz
válečný veterán – osvědčení č. 170001260

Doplněno dne 20.11.2010:

Vážení,

sděluji Vám, že SOV opakovaně vyzvaly prezidenta, aby nesignoval novelu zákona o daních z příjmů a vrátil ji Sněmovně k novému projednání - více na www.sov-info.estranky.cz/clanky/veterani/apel-na-prezidenta-republiky.html

S pozdravem

Brejla
archiv SOV

PS: Výsluha versus právní stát - www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545

Soubory ke stažení:

Připomínky daně

 

DEN VETERÁNŮ

Tento významný den připomíná ukončení 1. Světové války, oslavy jsou věnovány uctění žijícím i mrtvým válečným veteránům všech válek. U nás Den veteránů slavíme od roku 2001.

Ve všech krajích v tento den probíhají slavnostní shromáždění. Za všechny přinášíme fotografie ze slavnostního pietního aktu k uctění památky válečných veteránů pořádaný Ministrem obrany ČR dne 11. listopadu 2010 u Národního památníku na Vítkově, Praha 3, kde položili věnec i zástupci naší organizace.

Fotografie poskytli: Dr. J. Pokorný, Ing. P. Striegel

 MjMwY