NOVINKY

arr3Vánoční dárky pro děti vojáků padlých v novodobých misíchSdružení válečných veteránů nakupuje vánoční dárky dětem padlých. Některé děti jsou už slečny nebo...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Informace z krajů / 2014 výroční schůze jihočechů

Po deseti letech stojí jihočeská organizace Sdružení válečných veteránů na rozcestí Nezvykle vysoká účast členů krajské organizace Sdružení válečných veteránů v Českých Budějovicích byla v neděli 30. listopadu důkazem, že jim budoucnost sdružení není lhostejná. Ostatně šestačtyřicet přítomných bývalých účastníků bojových a riskantních operací, kteří pod mandátem Organizace spojených národů reprezentovali svou vlast v krizových oblastech světa, zareagovalo na výzvu předsedy celorepublikového výboru a sjelo se do českobudějovického hotelu Royal ke schůzi, kterou lze nazvat zlomovou. To proto, že zde měli položit základy k přípravě sněmu Sdružení válečných veteránů, který se bude konat v dubnu příštího roku. Dalšími body programu bylo vyhodnocení dosavadní činnosti, zpráva o hospodaření a seznámení s plánem práce na příští rok.
Místopředseda celorepublikového výboru sdružení podplukovník v záloze Ladislav Sornas, který na jednání v Českých Budějovicích zastupoval předsedu podplukovníka v zál. Pavla Budínského, hned v úvodu řekl: „Jste největší naší krajskou organizací a vaše aktivita vás řadí k nejlepším, proto jsem rád, že se této významné schůze mohu osobně zúčastnit. Čeká nás nelehké období změn, ale já věřím, že se nám je podaří úspěšně zvládnout!“ Naznačil tak dopředu, že nejen Jihočeši musejí reagovat na změny, které sebou nese nový Občanský zákoník směrem k stávající podobě organizace. Poté postupně vyhodnotil akce, které si novodobí váleční veteráni v krajích dali do plánu v letošním roce. Opětovně pochválil Jihočechy za fakt, že jejich Setkání modrých baretů, jež připomíná skutečnost, že z Výcvikové základny Mírových sil OSN v Českém Krumlově odešli v dubnu roku 1992 první vojáci do zahraniční operace, stejně jako Ples modrých baretů, získaly celorepublikové renomé. Podtrhl fakt, že existence sdružení má stále svůj hluboký smysl. Argumentoval, tím, že tato organizace umí podat svým potřebným členům, kteří se dostali do nelehké životní situace pomocnou ruku a to je také ono poslání a gró její existence. Na slova místopředsedy Sornase navázal předseda jihočeské organizace podplukovník v zál. Tibor Horváth. Ten uvedl, že v čele jihočeské organizace stojí už více než deset let a že po několika marných pokusech vzdát se této funkce, letos trvá na své rezignaci. Připomněl, že se osvědčila spolupráce s dalšími organizacemi v kraji, jako je Československá obec legionářská a dalšími. Novodobí váleční veteráni získali nejen v kraji velmi dobré jméno a tak chce předat zdravou organizaci svým nástupcům. „Jsem hrdý na to, že se dokážeme sejít na akcích, které připravujeme. Těší mě, že v našich nejvyšších orgánech stále jsou lidé, kteří kopou za své členy. Z toho mám dobrý pocit. Osobně se domnívám, že tak velká organizace jako jsou ty krajské, nejsou moc životaschopné a přikláním se spíše k tomu, aby vznikaly menší celky. Třeba v okresních městech a ty měly možnost rozhodovat samy o sobě. Samozřejmě, že by je zastřešovalo centrum.“ Myšlenku dvoustupňového systému rozvinul v následující diskuzi major v zál. Petr Pokovba. Ten vede úspěšnou organizaci v Jindřichově Hradci. Navrhl proto, aby se sněm v příštím roce zabýval touto možností. V závěru členské schůze zvolili přítomní své delegáty na sněm a navrhli nové představitele do výboru, kteří v následujícím období povedou jihočeské novodobé veterány. Ti v nejbližším období zvolí ze svého středu nového předsedu.
MjM0MzZm