NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Informace z krajů / Výroční ČS 2018

dovoluji si Vás pozvat na Výroční členskou schůzi KO SVV Stč. kraje.

VČS se bude konat 10.12.2018 v 16.30 hod v hotelu Legie, 4.patro, (Sokolská 33 Praha)

Program schůze:

Zahájení - volba návrhové komise

- volba volební komise

1. Zpráva o činnosti
2. Zpráva o fin.hospodaření
3. Plán SVV Stč.kraje na r. 2019
4. Volba delegátů na sněm SVV ČR 6. 4. 2019
5. Volba výboru KO SVV
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr


Prosím o potvrzení účasti (neúčasti) nejpozději do 6. 12. 2018 na e-mail

svidek.stan@seznam.cz

 

S pozdravem

Karel Hrůza
předseda KO SVV Stč. kraje


MmQ0MTQ1