NOVINKY

arr3S velkou lítostí oznamujeme.  S hlubokou lítostí oznamují všem kolegům smutnou zprávu.   Dne 4.11. 2017 zemřel pplk. v.v. Ing....

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 64
120 00 Praha 2
tel: +420 724 33 70 95
svvcr@seznam.cz
Ing. Ladislav Sornas
Kateřina Jindrová

»
Nabídka VLRZ

Zde najdete nabídky výhodných pobytů včetně rezervačních kódů k uplatnění snížené ceny:

Hotel OVČÁRNA - VZ OVČÁRNA - PRADĚD - JESENÍKY

 

 

 


Zahájení provedl jménem předsedy L. Sornas Petr Pokovba měl rozumné návrhy Milan Čajdík organizoval i v průběhu jednání Tibor Horváth. Díky ti za deset let práce pro SVV. Veterani vítají Mirka Lysinu, zástupce velitele praporu UNPROFOR Jak na vojně.

Podrobný plán 2012

Na tento kalendářní rok byly hlavní vzpomínkové a pietní akce SVV ČR zahrnuty do Plánu akcí Armády ČR.

Z tohoto faktu vyplývá možnost pro organizátory požádat AČR cestou představenstva SVV ČR (svvcr@seznam.cz – Bc. Kateřina Jindrová) o materiální a organizační podporu.

 Termíny, místa a odpovědné osoby za organizování byly schváleny Sněmem SVV ČR. Přesto tento plán nelze chápat jako nezměnitelný dokument. Bude záležet na iniciativě a aktivitě organizátorů – krajských výborů.

Upoutávky a bližší informace a pozvánky zveřejní pořadatelé na www.legionar.org  „Papírové“ pozvánky v dnešní době elektronické komunikace neočekávejte. 

Zveme členy SVV ČR, válečné veterány a odbornou veřejnost ke sledování webových stránek a účasti na organizovaných akcích.

Plán na rok 2012 - klik

Info o projektu
                     „Z války/armády do civilního zaměstnání“ Projekt Sdružení válečných veteránů pro válečné veterány. Jsi nezaměstnaný? Potřebuješ pro novou práci zaplatit kurz, školení? Je ti trapné žádat pracovní úřad? Nebudeme ti radit, že se máš oholit před „breefingem“a napsat „curriculum vitae“. Nebudeme tě tahat na „semináře“ a „aktivační“ či „motivační“ pohovory….ale: Najdeme ti místo. Zaplatíme potřebné kurzy nebo školení. Budeme dotovat tvému zaměstnavateli část tvé mzdy. Svůj kontakt  zašli na svvcr@seznam.cz  a nebo zavolej  na číslo 724337095
Pro klienty Vojenské zdravotní pojišťovny

Připomínám klientům VoZP, že do konce kalendářního roku 2017 je možno uplatnit oproti předloženým dokladům, požadavky na příspěvky z programů prevence např.

 • na plavání nebo cvičení až 300,00 Kč osoba/rok,
 • z programu Očkování až 400,00 Kč osoba/rok,
 • z programu Moje volba (více různých položek) až 400,00 Kč osoba/rok,
 • z programů Děti, Student, Maminka, Dospělí a Zdravá rodina také více položek,
 • z Bonus programu také více položek do výše individuálně získaných bonusových bodů (1 bod = 1Kč).

Z uvedených benefitů je možno jednou osobou v jednom roce čerpat pouze 3 položky, vyjma samostatného Bonus programu.

 

Bližší informace lze získat na www.vozp.cz nebo přímo na pobočkách VoZP.

Po deseti letech stojí jihočeská organizace Sdružení válečných veteránů na rozcestí
Nezvykle vysoká účast členů krajské organizace Sdružení válečných veteránů v Českých Budějovicích byla v neděli 30. listopadu důkazem, že jim budoucnost sdružení není lhostejná. Ostatně šestačtyřicet přítomných bývalých účastníků bojových a riskantních operací, kteří pod mandátem Organizace spojených národů reprezentovali svou vlast v krizových oblastech světa, zareagovalo na výzvu předsedy celorepublikového výboru a sjelo se do českobudějovického hotelu Royal ke schůzi, kterou lze nazvat zlomovou. To proto, že zde měli položit základy k přípravě sněmu Sdružení válečných veteránů, který se bude konat v dubnu příštího roku. Dalšími body programu bylo vyhodnocení dosavadní činnosti, zpráva o hospodaření a seznámení s plánem práce na příští rok. Místopředseda celorepublikového výboru sdružení podplukovník v záloze Ladislav Sornas, který na jednání v Českých Budějovicích zastupoval předsedu podplukovníka v zál. Pavla Budínského, hned v úvodu řekl: „Jste největší naší krajskou organizací a vaše aktivita vás řadí k nejlepším, proto jsem rád, že se této významné schůze mohu osobně zúčastnit. Čeká nás nelehké období změn, ale já věřím, že se nám je podaří úspěšně zvládnout!“ Naznačil tak dopředu, že nejen Jihočeši musejí reagovat na změny, které sebou nese nový Občanský zákoník směrem k stávající podobě organizace. Poté postupně vyhodnotil akce, které si novodobí váleční veteráni v krajích dali do plánu v letošním roce. Opětovně pochválil Jihočechy za fakt, že jejich Setkání modrých baretů, jež připomíná skutečnost, že z Výcvikové základny Mírových sil OSN v Českém Krumlově odešli v dubnu roku 1992 první vojáci do zahraniční operace, stejně jako Ples modrých baretů, získaly celorepublikové renomé. Podtrhl fakt, že existence sdružení má stále svůj hluboký smysl. Argumentoval, tím, že tato organizace umí podat svým potřebným členům, kteří se dostali do nelehké životní situace pomocnou ruku a to je také ono poslání a gró její existence. Na slova místopředsedy Sornase navázal předseda jihočeské organizace podplukovník v zál. Tibor Horváth. Ten uvedl, že v čele jihočeské organizace stojí už více než deset let a že po několika marných pokusech vzdát se této funkce, letos trvá na své rezignaci. Připomněl, že se osvědčila spolupráce s dalšími organizacemi v kraji, jako je Československá obec legionářská a dalšími. Novodobí váleční veteráni získali nejen v kraji velmi dobré jméno a tak chce předat zdravou organizaci svým nástupcům. „Jsem hrdý na to, že se dokážeme sejít na akcích, které připravujeme. Těší mě, že v našich nejvyšších orgánech stále jsou lidé, kteří kopou za své členy. Z toho mám dobrý pocit. Osobně se domnívám, že tak velká organizace jako jsou ty krajské, nejsou moc životaschopné a přikláním se spíše k tomu, aby vznikaly menší celky. Třeba v okresních městech a ty měly možnost rozhodovat samy o sobě. Samozřejmě, že by je zastřešovalo centrum.“ Myšlenku dvoustupňového systému rozvinul v následující diskuzi major v zál. Petr Pokovba. Ten vede úspěšnou organizaci v Jindřichově Hradci. Navrhl proto, aby se sněm v příštím roce zabýval touto možností. V závěru členské schůze zvolili přítomní své delegáty na sněm a navrhli nové představitele do výboru, kteří v následujícím období povedou jihočeské novodobé veterány. Ti v nejbližším období zvolí ze svého středu nového předsedu. Mirek Šindelář

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Upozornění. Správce webu si vyhrazuje právo smazat vulgární nebo takové příspěvky, které by poškozovaly zájmy správce webu.S velkou lítostí oznamujeme.

pplk. Ing. Miloš Machat  S hlubokou lítostí oznamují všem kolegům smutnou zprávu.

  Dne 4.11. 2017 zemřel pplk. v.v. Ing. Miloš Machat
  (válečný veterán - účastník mise UNPROFOR a pozorovatel OSN)
   člen  SVV ČR.

Foto a Parte

Odhalení pamětní desky v Jihlavě

9. listopadu v předvečer oslav památného Dne válečných veteránů proběhlo v Jihlavě slavnostní shromážděni novodobých válečných veteránů, představitelů kraje Vysočina, statutárního města Jihlavy, krajského vojenského velitelství a jejich hostů k odhalení pamětní desky 22 občanům jihlavského regionu, kteří v době 2. sv. války bojovali proti fašismu v řadách britského letectva. Mezi čestnými hosty přivítali představitelé krajské organizace SVV ČR pana Ing. Bc. Martina Hyského uvolněného radního Kraje Vysočina, náměstky primátora statutárního města Jihlava pana Ing. Josefa Kodeta a pana Františka Zelníčka, členy Městské rady, členy Městského zastupitelstva Jihlava a pozůstalé po příslušnících RAF. Vzpomínkovou akci ve zrekonstruované historické stavbě kostela Povýšení sv.kříže v Jihlavě připravila organizace SVV ČR kraje Vysočina. Jeji předseda Ing. Jan Frenc při zahájení řekl: Akci jsme připravili jako poděkování hrdinným příslušníkům RAF z Jihlavy a okolí, kteří neváhali položit to nejcennější, svůj život k dosažení vítězství nad fašistickým nepřítelem. Pamětní desku odhalujeme i jako poděkování novodobým veteránům hájícím zájmy míru v mezinárodních misích. V závěru vzpomínkové akce byli vyznamenáni novodobí váleční veteráni. Bronzový kříž SVV ČR obdržel také primátor statutárního města Jihlava Ing. Jaroslav Vymazal, terénní pracovník plk. vv. Jaroslav Lavický a válečný veterán Aleš Urban. Jako nevyslovené motto akce se mezi řádky projevů vtírala obava: na dlouhá desetiletí byli v zapomněni mnozí nepohodlní zahraniční vojáci obou front 2. sv. války. Nepácháme dnes další křivdy na našich vojácích a novodobých válečných veteránech, tentokráte z ekonomických důvodů?

Výsluhy

 

Výsluha versus právní stát
 
Upravili jsme pro vás web - máme novou záložku "Výsluha x PS". Na toto místo jem přesunul zprávy a zde naleznete novinky k problematice.

 Příspěvek pro členy SVV ČR - vojenské důchodce

Vážené kolegyně a kolegové váleční veteráni a vojenští důchodci,

Rád bych Vás upozornil, že do konce října 2017 je možno zažádat Odbor pro válečné veterány MO o příspěvek z limitu na osobu stanoveného pro rok 2017 na:

 • kulturu a sport (do 2500,00 Kč osoba/rok) nebo
 • rekreaci (do 5000,00 Kč osoba/2 roky, resp. 2500,00 Kč osoba/rok) nebo
 • příspěvek na stravování.

Bližší viz :

 1. článek v příloze - Informace pro členy SVV ČR - vojenské důchodce
 2. Formulář - požadavek na MO
 3. Definice - Vojenský důchodce (ne každý člen SVV ČR je vojenský důchodce, zaplaťpánubohu...)

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

 

ZWIxY